امروز یکشنبه, 30 مهر 1396

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان,عبدالکاظم طالقانی رییس هیات در پی حکمی سعید الهایی را بعنوان سرپرست ورزشگاه غدیر اهواز منصوب کرد.