امروز دوشنبه, 01 مرداد 1397

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان,عبدالکاظم طالقانی رییس هیات در پی حکمی سعید الهایی را بعنوان سرپرست ورزشگاه غدیر اهواز منصوب کرد.