امروز یکشنبه, 03 تیر 1397
مراسم قرعه کشی هفدهمین دوره لیگ برتر برگزار و تیم ها رقبای خود را شناختند.
 

 برنامه مسابقات هفدهمین دوره لیگ برتر  به شرح زیر است‎: ‎
‎‎هفته اول‎ ‎
پرسپولیس    -   فولاد خوزستان‎  ‎
‎ ‎پیکان   -  پدیده مشهد   ‎
سیاه‌جامگان -  ذوب آهن‎      ‎
‎ ‎صنعت نفت آبادان  -    استقلال‎      ‎
استقلال خوزستان  -  تراکتورسازی‎  ‎تبریز
نفت تهران  -    سپیدرود رشت‎ ‎
گسترش فولاد  -     پارس جنوبی‎  ‎
سپاهان   -   سایپا‎         ‎
‎ ‎هفته دوم‎ ‎
پدیده   -   سپاهان‎   اصفهان ‎
سایپا    -   نفت آبادان‎   ‎
ذوب آهن  -  گسترش فولاد‎ ‎
استقلال   -    استقلال خوزستان‎ ‎
پارس جنوبی  -  پیکان‎  ‎
فولاد خوستان  -   نفت تهران 
سپیدرود    -    سیاه جامگان
تراکتورسازی تبریز  -    پرسپولیس
‎‎هفته سوم
نفت آبادان  -     پدیده‎    مشهد
پیکان    -     ذوب آهن‎  ‎
استقلال خوزستان -  سایپا‎   ‎
نفت تهران   -    پرسپولیس‎ ‎
گسترش فولاد   -  سپید رود رشت‎  ‎
استقلال    -   تراکتورسازی‎  ‎
سیاه جامگان   -       فولاد‎   ‎
سپاهان    -   پارس جنوبی‎  ‎
‎ ‎هفته چهارم
پدیده   -  استقلال خوزستان‎  ‎
پارس جم    -  نفت آبادان‎   ‎
ذوب آهن   -    سپاهان‎   ‎
‎ ‎سپید رود رشت -  پیکان‎  ‎
تراکتورسازی  - نفت تهران‎  ‎
فولاد خوزستان  -  گسترش فولاد‎  ‎
سایپا  -    استقلال‎  ‎
پرسپولیس  -  سیاه جامگان‎  ‎
هفته پنجم
استقلال -   پدیده‎  ‎
نفت آبادان -   ذوب آهن‎  ‎
استقلال خوزستان  -  پارس جنوبی‎  ‎
‎ ‎پیکان   -    فولاد خوزستان‎  ‎
سیاه جامگان -   نفت تهران‎  ‎
سپاهان    -    سپیدرود‎ رشت ‎
‎ ‎گسترش فولاد   -     پرسپولیس‎  ‎
سایپا    -   تراکتورسازی‎  ‎تبریز
هفته ششم
پدیده    -  سایپا‎  ‎
سپیدرود رشت  -   نفت آبادان‎  
ذوب آهن  -  استقلال خوزستان‎   ‎
پرسپولیس  -   پیکان
نفت تهران  -  گسترش‎  ‎فولاد
تراکتورسازی -  سیاه جامگان‎  ‎
فولاد خوزستان   -    سپاهان‎    اصفهان
پارس جم  -   استقلال‎ ‎
هفته هفتم
تراکتورسازی   -   پدیده‎ ‎
نفت آبادان -      فولاد خوزستان‎ ‎
‎استقلال     -    ذوب آهن‎ ‎اصفهان
استقلال خوزستان -      سپید رود
پیکان    -   نفت تهران
سیاه‌جامگان     -  گسترش فولاد‎ ‎
سپاهان    -   پرسپولیس‎  ‎
سایپا   -    پارس جنوبی‎ ‎
هفته هشتم
پارس جنوبی    -    پدیده‎  مشهد
پرسپولیس   -    نفت آبادان‎  ‎
‎ ‎ذوب آهن  -  سایپا‎       ‎
فولاد خوزستان  -  استقلال خوزستان‎  ‎
سیاه جامگان   -    پیکان‎   ‎
نفت تهران  -   سپاهان‎  ‎اصفهان
سپیدرود -   استقلال‎  ‎
گسترش فولاد  -   تراکتورسازی
هفته نهم
پدیده   -    ذوب آهن‎  ‎اصفهان
نفت آبادان - نفت تهران‎ ‎
استقلال خوزستان -  پرسپولیس‎  ‎
پیکان   -   گسترش فولاد تبریز
سایپا     -   سپیدرود رشت‎ ‎
تراکتورسازی -   پارس جنوبی جم‎ ‎
استقلال    -  فولاد خوزستان
سپاهان  -  سیاه جامگان‎   مشهد
هفته دهم
سپیدرود    -  پدیده‎   مشهد
سیاه جامگان -  نفت آبادان‎  ‎
ذوب آهن  اصفهان  - پارس جنوبی جم
نفت تهران   -   استقلال خوزستان‎ ‎
پیکان - تراکتورسازی‎ تبریز ‎
گسترش فولاد -  سپاهان‎  ‎اصفهان
فولاد خوزستان -سایپا‎  ‎
پرسپولیس  -   استقلال
‎‎هفته یازدهم
تراکتورسازی‎ تبریز ‎ -  ذوب آهن‎  ‎
سپاهان  اصفهان -  پیکان‎  ‎
استقلال-  نفت تهران
پارس جم -  سپیدرود‎   ‎
نفت آبادان  - گسترش‎ ‎فولاد تبریز
پدیده مشهد   -  فولاد خوزستان
استقلال خوزستان -  سیاه جامگان‎ ‎مشهد
سایپا  -  پرسپولیس‎ ‎
‎‎هفته دوازدهم
پرسپولیس  -   پدیده مشهد
پیکان   -  صنعت نفت‎ ‎
‎ ‎سپیدرود رشت - ذوب آهن اصفهان
گسترش فولاد   -  استقلال خوزستان
سپاهان اصفهان -   تراکتورسازی تبریز
نفت تهران -  سایپا
سیاه جامگان مشهد -  استقلال
فولاد خوزستان  -  پارس جم
‎‎هفته سیزدهم
استقلال خوزستان  -    پیکان
پدیده  مشهد -   نفت تهران
تراکتورسازی تبریز - سپیدرود رشت
استقلال تهران -   گسترش فولاد تبریز
ذوب آهن  اصفهان -    فولاد خوزستان
نفت آبادان   -   سپاهان
سایپا -   سیاه جامگان
پارس جم -    پرسپولیس
‎‎هفته چهاردهم
سیاه جامگان   - پدیده
پرسپولیس-  ذوب آهن
سپاهان -  استقلال خوزستان
فولاد خوزستان- سپیدرود رشت
نفت آبادان -  تراکتورسازی تبریز
گسترش فولاد تبریز -   سایپا
پیکان    -    استقلال
نفت تهران  -    پارس جنوبی
‎‎هفته پانزدهم
استقلال خوزستان -  نفت آبادان
سایپا    -    پیکان‎ ‎
ذوب آهن  -  نفت تهران
پدیده  -   گسترش فولاد
تراکتورسازی تبریز -  فولاد خوزستان‎ ‎
استقلال -   سپاهان
پارس جنوبی جم -   سیاه جامگان

سپیدرود   -   پرسپولیس

ثبت سیستمی

 

 

دریافت فایل اکسل

تصاویر هفته

نتایج مسابقات استانی

 

 

ارسال اخبار شهرستان ها

مدارس فوتبال

 

سایت های مرتبط

 

 

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید سایت

                                                                                       
  
               پشتیبانی فنی : واحد انفورماتیک هیأت فوتبال استان خوزستان
 
 
                        ***  کپی برداری از مطالب و تصاویر سایت، با ذکر منبع بلامانع است ***